czwartek, 15 września 2016

Nauka w domu - Jabłka || Homeschooling - Apples

Zmieniony 4.10: Anika zrobiła niemal wszystko w poniedziałek, więc musiałam dodać trochę materiałów, żeby wystarczyło mi na cały tydzień. Nowe materiały zaznaczyłam gwiazdką (*).

Edit 4.10: Anika went through almost all I prepared on Monday, so I had to add some materials to have enough for the whole week. New exercises marked with a star (*).
---

Zaczynamy! Oto zestaw, który skomponowałam na pierwszy tydzień nauki.


Tydzień 1:

Na początek oparłam się niemal wyłącznie na bezpłatnych materiałach dostępnych w sieci, ale wraz z postępem nauki i zbieraniem doświadczenia, na pewno spróbuję sama coś stworzyć. Do dzieła:

1. Matematyka
Jabłka: puzzle, cyfry i kostka - Teach With Me
Jabłka i pestki - Totschooling
Liczenie jabłek ze spinaczami - Mom Inspired Life
*Liczenie i malowanie jabłek - Fun Handprint Art

2. Język
Literki na jabłonce - dopasowywanie - I Heart Crafty Things
Układanie imienia - Mamas Like Me
*Szlaczki - 3dinosaurs

3. Umiejętności praktyczne
Pieczone jabłka

4. Ciągi i wzory
Jabłka - pompony - From ABCs to ACTs
Jabłka - ciągi - Child Care Lounge
*Jabłka - ciągi - 3dinosaurs

5. Natura
"sekcja" jabłka i elementy jabłka (i podobnych owoców)

6. Wycieczka
zbieranie / kupowanie jabłek w okolicznych sadach

7. Film
Cykl życia jabłonki (po angielsku)
Jak rosną... Jabłka (po angielsku)
Kajtek zbiera jabłka (po angielsku)

8. Zaproszenie do zabawy / tworzenia
Sad jabłkowy - My Nearest and Dearest
Jabłonka - Fantastic Fun and Learning

Kilka pomysłów na prace plastyczne:
Dekoracje na okno - Kider Craze
Jabłonka - A Night Owl Blog
Jabłonka - I Heart Crafty Things
Papierowe jabłuszko - Krokotak - z tego projektu rezygnujemy, bo Anika robiła takie jabłuszka w tym tygodniu w przedszkolu (nawet sama wycinała paski z papieru), w zamian:
Jabłko 3D - Crafty Morning
Malowanie (soda + ocet) - Kids Play Box

Materiały:
- wydruki (niby oczywiste, ale wolę zaznaczyć)
- drewniane spinacze (ja kupiłam zestaw 20 w sklepie typu "wszystko za 4 złote")
- czerwone naklejki-kółeczka (dostępne w każdym papierniczym)
- świeże jabłka i przyprawy (cynamon, goździki, anyż etc.); wykrajarka do jabłek albo ostry nóż do owoców
- kolorowe pompony (zestaw 100 też ze sklepu "wszystko za 4 złote")
- tacka, nożyk, lupa
- sztuczne rośliny (jako drzewka), czerwona, zielona, brązowa i żółta ciastolina (można zrobić samemu albo wykorzystać gotową), liście, gałązki, małe szczypce
- kolorowy papier wycinakowy albo tektura, kolorowe bibułki, folia samoprzylepna, taśma klejąca (żeby przymocować folię do stołu / podkładu,) papierowe talerze, czerwone guziki / koraliki / pompony, ocet i płynne farby (akwarele, plakatówki), pipety, pędzelki
- rolka po papierze toaletowym

Początkowo może się tego wydawać dużo, ale materiały wbrew pozorom - poza papierem - nie zużywają się aż tak szybko. Dla przykładu: dwa miesiące temu kupiłam zestaw 8 pipet w sklepie ze sprzętem malarskim i nadal używamy pierwszej. Opłaca się odwiedzać sklepy "mydło i powidło" / "wszystko za 4 złote", bo tam można za niewielkie pieniądze zaopatrzyć się w fantastyczne materiały i pomoce do nauki / tworzenia w domu. Poza tym warto uruchomić własną wyobraźnię i zastępować co droższe pomoce tańszą alternatywą - jedna z prac powyżej wymaga doklejania jabłuszek w formie guzików, ale ponieważ guziki są pioruńsko drogie ja zastąpię je czerwonymi pomponami, które kupiłam w zestawie 100 sztuk za 1 euro.

Trzymajcie kciuki! Zaczynamy 3. października! Ktoś z nami?
Info: Wszystkie tematy tutaj. W przyszłości będę publikować nowy temat pod koniec tygodnia, żeby chętnym dać czas do przygotowania. Ten pierwszy postanowiłam jednak opublikować wcześniej, bo - jak wiadomo - pierwszy krok jest najtrudniejszy.

Pa,
a.

FFF


We're starting! Here's the set I've prepared for the first week of homeschool.

Week 1 - Theme:

For the beginning I'm relying almost exclusively on free resources available online, but as the schooling progresses and I gain some experience, I'm sure I will attempt to create some exercises myself. Let's do it:

1. Mathematics
Apples: puzzle, numbers and a dice - Teach With Me
Apples and apple seeds - Totschooling
Counting with clothespins - Mom Inspired Life

2. Language
Matching letters - I Heart Crafty Things
Name puzzle - Mamas Like Me

3. Practical skills
Baking apples

4. Patterns
Apples + pompoms - From ABCs to ACTs
Apples - patterns - Child Care Lounge

5. Nature
"Section" of an apple and apple parts (and similar fruits)

6. Trip
picking apples in orchards / wild apple trees 

7. Film

Cykl Apple tree life cycle
How does it grow? Apples
Caillou goes apple picking


8. Invitation to play / create
Apple orchard - My Nearest and Dearest
Apple tree - Fantastic Fun and Learning

Some apple-themed crafts:
Window decoration - Kider Craze
Apple tree - A Night Owl Blog
Apple tree - I Heart Crafty Things
Paper apple - Krokotak - we have to give up this craft, because Anika made such apples in the kindergarten this week (she even used the scissors by herself), instead we'll make:
Jabłko 3D - Crafty Morning
Frizzy apple art - Kids Play Box

Materials:
- printouts (obvious, but hey, better save than sorry)
- wooden clothespins (I bought a set of 20 in a "dollar store")
- red dot stickers (available almost everywhere)
- fresh apples and spices (cinnamon, cloves, star anise etc.), apple corer or a sharp fruit knife
- colorful pompoms (a set of 100 from "a dollar store")
- tray, knife, magnifying glass
- artificial plants (to act as trees), red, green, brown and yellow play-doh (bought or self-made), leaves, twigs, small tweezers
- colorful paper or construction paper, silk paper, contact paper, scotch tape (for fixing the contact paper to the table), paper plates, red buttons / beads / pompoms, vinegar and liquid paints (e.g. water paints), pipettes, paintbrushes

- toilet paper roll

At first sight it might appear to be a lot, but the materials - except for paper - are actually not used up so fast. For instance: two months ago I bought a set of 8 pipettes, and we're still on our first. It makes sense to visit "dollar stores", 'cause there are many great materials to be found there for very little money. Also it might be useful to get creative and substitute the more expensive materials with cheaper alternatives - e.g. in one of the crafts above we'd need red buttons, but we're gonna use the much cheaper pompoms (I paid 1 Euro for a pack of 100 pieces).

Keep your fingers crossed! We're starting on 3rd October! Anyone with us?

Note: The list of all the themes can be found here. In the future I will be publishing the new theme at the end of the week, to give anyone interested enough time to prepare, but this first one I've decided to put up a bit earlier, cause - as we all know - first step is the most difficult.

Tata,
a. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz