piątek, 9 grudnia 2016

Do widzenia || Goodbye

Przerywam pisanie bloga... Od paru tygodni, może nawet miesięcy, czuję przymus pisania i nie chcę sama stwarzać sobie takiego więzienia. Pisanie tego bloga przestało sprawiać mi przyjemność, czułam, że się zmuszam. A więc kończę. Może wrócę, może nie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie czytali. Bloga zostawiam tu, gdzie jest, bo fajnie popatrzeć na stare wpisy - to dla mnie rodzaj archiwum. Wszystkiego dobrego! Do widzenia.

✪✪✪

I'm stopping the blog... For the last couple of weeks, maybe even months, I've been having an unpleasant impression I have to force myself to write anything. The blog has stopped bringing me joy, and slowly became a duty. And that's something I don't want. Maybe I'll be back, maybe not. Thank you to all who've read me. I leave the blog as it is, 'cause I enjoy reading old posts - they're like an archive to me. Take care! Goodbye.

Aleksandra

poniedziałek, 28 listopada 2016

Kalendarz adwentowy || Advent calendar

W tym roku postanowiłam zrobić dla Aniki prosty kalendarz adwentowy. Samo wykonanie to zabawa dla mnie, ale otwieranie upominków oczywiście dla niej. Większość gotowych kalendarzy wypełniona jest czekoladkami lub zabaweczkami (np. Lego), które nie stanowią samodzielnych całości. Pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi pomysłami, bo choć w naszym kalendarzu nie zabraknie łakoci, chciałabym urozmaicić 24 prezenciki, oczywiście nie rozbijając przy tym banku.
(Ustaliłam, że jeden upominek nie może przekroczyć 3 euro.)

poniedziałek, 21 listopada 2016

Nauka w domu: zwierzęta polarne || Homeschooling: Polar animals

Przepraszam za opóźnienie - mieliśmy weekend z przygodami, niektóre były miłe, jedna niestety nie - nasz samochód padł... Z opóźnieniem, ale jest - temat na kolejny tydzień.

---

Wiedza przyswojona, karmik napełniony... Pora na kolejną lekcję. Pogoda niestety przestała nam sprzyjać, zrobiło się wiosenno-jesiennie, ale w tym tygodniu motywem przewodnim będą zwierzęta polarne.

Tydzień 8


1. Matematyka
Liczenie 1-5 i rozpoznawanie liczb - Real Life at Home
Liczenie zwierzątek - The Pinay Homeschooler (Activity 3)
Kształty - dopasowywanie cieni - Royal Baloo

2. Język
Linie i szlaczki - Real Life at Home
Linie i szlaczki - Royal Baloo
Literka P  B, W, R - Royal Baloo

3. Umiejętności praktyczne
Robienie kostek lodu

4. Ciągi i wzory
Układanie własnego ciągu - Royal Baloo

5. Natura
Arktyka i Antarktyda - rozmaite książki i przykładowa lekcja z bloga Still Playing School
Poznawanie właściwości lodu i zwierząt polarnych (np. nr 9 na stronie Gift of Curiosity)

6. Wycieczka - na razie w okolicach Wiednia nigdzie nie ma śniegu ani lodu :(

7. Film
The Little Polar Bear

8. Zaproszenie do zabawy / tworzenia
Kraina lodu i śniegu - You Clever Monkey

Pomysły na prace plastyczne:
Lis polarny z papierowego talerza - I Heart Craft Things
Mors z papierowego talerza - Danielle's Place of Crafts
Papierowy miś polarny - Crafty Morning
Miś polarny z harmonijką - Platypus Crafts
Miś polarny z kształtów - inspirowany misiem Erica Barclaya

+

Miłego, polarnego tygodnia.

Do następnego, papa,
a.

⚹⚹⚹⚹⚹


Sorry for the delay - we've had a crazy weekend, crazy good, but also our car died on us... A little bit late, but here it is - the next (this) week's theme.

---

Hibernation taught, birdhouse filled... Time for the next topic. The weather unfortunately stopped playing along, the temperatures are very, very mild, but this week's theme is polar animals.

Week 8


1. Mathematics
Counting and number recognition 1-5 - Real Life at Home
Counting animals - The Pinay Homeschooler (Activity 3)
Shapes - matching shadows - Royal Baloo

2. Language
Prewriting skills - Real Life at Home
Prewriting skills - Royal Baloo
Letters P, B, W, R - Royal Baloo

3. Practical skills
Making ice-cubes

4. Patterns
Making your own pattern - Royal Baloo

5. Nature
Arctis i Antarctis - various books and an example lesson from the blog Still Playing School
Getting to know ice properties and polar animals (for example, no 9 at Gift of Curiosity)

6. Trip
So far there's no sign of ice or snow anywhere near Vienna :(

7. Film
The Little Polar Bear
8. Invitation to play
Land of ice and snow - You Clever Monkey

Crafts ideas:
Paper plate polar fox - I Heart Craft Things
Paper plate walrus - Danielle's Place of Crafts
Paper polar bear - Crafty Morning
Polar bear made with a paper accordion- Platypus Crafts
Polar bear made of shapes - inspired by a bear by Erica Barclaya
+

Have a great and hopefully snowy, icy week!

Tata,
a.

poniedziałek, 14 listopada 2016

Nauka w domu: zwierzęta zimą || Homeschooling: animals in winter

Szalony tydzień i weekend za nami - stąd opóźnienie. Najmocniej przepraszam!

Póki co pogoda nam sprzyja. Prawie cały mijający tydzień padało, więc udało się i skakanie po kałużach, i malowanie deszczem. W miniony weekend na naszym balkonie pojawiły się też pierwsze sikorki, więc kolejny temat też idealnie pasuje do okoliczności.

Tydzień 7

Anika bardzo chętnie pisze, przepisuje i podpisuje wszystkie możliwe karteczki, a do tego liczy przy każdej okazji - pytana i z własnej inicjatywy. Dlatego w tym tygodniu urządzimy zrobimy przerwę od matematyki i nauki pisania i skupimy się na naturze.

Materiały źródłowe

Książki:
"Over and Under the Snow" Kate Messner + Christopher Silas Neal (obrazki w wersji ang.)

"Rok w lesie" Emilia Dziubak

"Mein extragrosses Natur-Wimmelbuch"  Christine Henkel

Wideo
Na BBC znajdziecie świetną serię na ten temat: Hibernation (po ang.)
Ten dość krótki film z YouTube zwięźle tłumaczy temat: Zima trudny czas dla zwierząt.

Blog
Podoba mi się przykładowa lekcja o zwierzętach zimą opisana na blogu Inquiring Minds: Mrs. Myers' Kindergarten - myślę, że pomysł z mapą pomysłów jest bardzo fajny: to dobra okazja, by uporządkować wiedzę, poćwiczyć rysowanie zwierząt i pisanie!

Teoria

1. Które zwierzęta zasypiają na zimę?
2. Które zwierzęta migrują?
3. Które zwierzęta przystosowują się do nowych warunków?
2. Jak i dlaczego przebiega hibernacja?
3. Jak przystosowują się do zimy zwierzęta, które nie migrują i nie hibernują?

Praktyka

Przygotowanie karmika na balkon i obserwacja skrzydlatych gości.

Mam nadzieję, że Anikę zainteresuje ten temat. Jak Wam się podoba?
Miłego tygodnia życzę.

Do następnego, pa.

a.

---

It's been a crazy week and weekend - hence the late post. Very sorry!

So far the weather has been gracious. Almost the whole past week was rainy, so we wre able to realize jumping in the poodles and painting with rain. Last weekend I saw the first blue-tits on our balcony, so I think the following subject fits the time perfectly as well.

Week 7

Anika likes practicing letters, copying letters and writing on every available piece of paper, and also counts every time she gets a chance - when asked and when she just feels like it. That's why this week we'll pause the mathematics and language exercises and focus on nature alone.

Resources

Books:
"Over and Under the Snow" Kate Messner + Christopher Silas Neal


 
"A year in the forest" Emilia Dziubak


"Mein erstes Wimmelbuch"  Christine Henkel (some images above, in the Polish version)


Video
On BBC there's a great series on this subject: Hibernation

Blog
I like the lesson about animals in winter shown on the blog Inquiring Minds: Mrs. Myers' Kindergarten - in my opinion the idea with the web-map is very good opportunity to organize the knowledge, practice drawing and writing!

Theory

1. Which animals hibernate?
2. Which animals migrate?
3. Which animals adapt to new conditions?
2. How and why do animals hibernate?
3. How do the animals that neither hibernate nor migrate, adapt to winter ?

Practical skills

Setting the birdhouse on the balcony and observing the birds that come.

I hope Anika likes this topic. What do you think?
Wish you all a great week.

Tata,
a.


niedziela, 6 listopada 2016

Nauka w domu: deszcz || Homeschooling: rain

Temat jeszcze na czasie, ale muszę się śpieszyć, bo u nas tak temperatura spadła, że niedługo będzie trzeba robić lekcje o śniegu.


Tydzień 6

1. Matematyka
Liczenie kropel deszczu - A Teaching Mommy
Liczenie kropel + pompony - School Time Snippets
Pisanie cyferek (po kropkach) - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)

2. Język
Pisanie po kropkach - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)
Rozpoznawanie liter - A Youthful Educator
Rozpoznawanie liter - skakanie po kałużach - Mom Inspired Life

3. Umiejętności praktyczne
Mycie i sprzątanie na mokro

4. Ciągi i wzory
Samodzielne układanie wzorów - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)

5. Natura
Cykl wody / Jak powstaje deszcz?

6. Wycieczka
Jakikolwiek spacer, kiedy Anice wolno skakać po kałużach to jak wizyta w wesołym miasteczku. Obym miała szczęście i w tym tygodniu: a) minął jej katar i b) spadł deszcz.

+

7. Film
Ponownie filmu o deszczu nie znalazłam, ale za to wesoły film "pogodowy" - Klopsiki i inne zjawiska pogodowe. Zobaczymy, czy się Mini spodoba. Zapowiada się wesoło.

8. Wspólne tworzenie i przepowiadanie / określanie pogody: Kamyki pogodowe - The Craft Train

Pomysły na prace plastyczne:
Malowanie deszczem - Nurture Store
Parasol z talerza papierowego - Happy Hooligans
Rysowanie deszczu: kredka świecowa + akwarele - The Educators' Spin On It
Parasol z ruchomymi kroplami - Daycare Crafts

Miłego "deszczowego" tygodnia Wam życzę.

Do następnego, pa.
a.


---The subject is still up to date, but the temperatures have been going down so fast around here, that I might have to consider a snow unit in the coming weeks.


Week 6

1. Mathematics
Counting raindrops - A Teaching Mommy
Counting raindrops + pompoms - School Time Snippets
Tracing numbers - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)

2. Language
Tracing letters - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)
Letter recognition - A Youthful Educator
Letter recognition - puddle jumping - Mom Inspired Life

3. Practical skills
Wet cleaning

4. Patterns
Independent pattern forming - This Reading Mama (Rainy Day Pack, part 2)

5. Nature
Water cycle / Where does rain come from?

6. Trip
Any walk, when Anika is allowed to jump in the puddles is for her like a theme park visit. I just have to hope that this week a) her runny nose stops totally and b) we get enough rain.

+

7. Film
I couldn't find any film about rain, but I found a fun-looking "weather-y" title: Cloudy with meatballs. Hope Mini like it, it looks like a lot of fun.

8. Crafting together + forecasting weather: Weather Stones - The Craft Train

Crafts ideas:
Painting with rain - Nurture Store
Paper plate umbrella - Happy Hooligans
Painting the rain: crayon and watercolors - The Educators' Spin On It
Umbrella with mobile raindrops - Daycare Crafts

Have a very "rainy" week.

Tata,
a.

środa, 2 listopada 2016

Nauka w domu: październik || Homeschooling: September

Pierwszy miesiąc nauki w domu za nami, więc zgodnie z zapowiedzią: małe podsumowanie.

Matematyka:
Liczenie idzie Anice genialnie, doszłyśmy już do cyferki 6. Dla mnie liczenie oznacza co najmniej poznawanie cyfr i liczenie elementów, jeśli umie napisać daną cyfrę jestem zadowolona, ale nie zmuszam jej do uczenia sie wszystkiego naraz. Póki co liczenie i identyfikacja cyfr jest dla mnie najważniejsza i idzie jej super. Początkowo miała problemy z cyframi 4 i 5 (po polsku, po niemiecku liczy do 12 bez zająknięcia) - coś jej nie pasowało, ale po kilku ćwiczeniach problem zniknął.
Ulubione zadania: kolorowanie według cyfr.
Język:
Anika rozpoznaje większość liter, bardzo wiele z nich umie już napisać. Chętnie składa proste słowa. Bardzo lubi mówić, na jaką literę (głoskę) dane słowo się zaczyna i dobiera słowa, które się rymują.
Ulubiona pomoc naukowa: ABC Marion Bataille.
Umiejętności praktyczne:
Tutaj nie mam szans z Papą, który często gotuje z Aniką i uczy ja bardzo wielu rzeczy, włączywszy gotowanie makaronu, nalewanie sobie i innym napoju, krojenie warzyw, mieszanie sosów na patelni, nakładanie gotowego dania na talerze. Anika prawie codziennie nakrywa do stołu.
Ulubione zajęcie: nalewanie (jak widzi, że mi się skończyła woda w bidonie, biegnie i przynosi mi świeżą).
Ciągi  i wzory:
Ten temat od początku został dodany, bo ja i moja mama zauważyłyśmy u Aniki pewną niechęć do odwzorowywania. Idąc tym tropem, okazało się, że w powtarzalnych ciągiachteż nie zauważa prawidłowości. Ten typ ćwiczeń zajmuje ważne miejsce w naszych lekcjach i przyznam, że na początku Anika kompletnie się gubiła. Nieopatrznie powiedziałam, że może jest za mała i przez jakiś czas nie chciała próbować, mówiąc, że jest za mała. Powoli ją przekonałam do spróbowania i zaczynając od najprostszych, dwuelementowych ciągów wreszcie coś zrobiło "klik" i Anika rozumie zasadę, choć nadal nie wszystkie ciągi przychodzą jej bez trudu.
Co pomogło: Lego i podkreślanie rytmu słów / elementów (CZERWONY - zielony - zielony - CZERWONY etc.)

Natura:
Spacery w poszukiwaniu konkretnych rzeczy: liści, kasztanów, żołędzi stanowią jeden z najlepszych sposobów na wyciągnięcie Aniki z domu. Najbardziej udana lekcja przyrody była w parku Sparbach, gdzie byliśmy przed innymi odwiedzającymi i spokojnie obejrzeliśmy masę różnych grzybów, pozbieraliśmy żołędzie i nakarmiliśmy miejscowymi jabłkami, mieszkające tam kozy.
Wycieczka:
Obok wyjazdu do Sparbach, najbardziej udaną lekcją w terenie była wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Dodatkową atrakcją było to, że odwiedziłyśmy muzeum po zmierzchu. Anika była autentycznie zainteresowana i w sali dinozaurów spędziłyśmy co najmniej kwadrans. Największą atrakcją był oczywiście ruszający się alozaur.

Film:
Tak się ułożyło, że w każdą sobotę wieczorem oglądamy wspólnie filmy. Nie wszystkie są tematycznie wpasowane w naukę, bo nie zawsze się da, ale zawsze stanowią rozrywkę dla całej rodziny. Może napiszę o naszych rekomendacjach oddzielny post? Do tej pory obejrzeliśmy filmy: Krudowie, Turbo, Dobry dinozaur, Gdzie jest Nemo? i Hotel Transylwania (1).

Zaproszenia do zabawy i prace plastyczne:

Do następnego, pa.
a.

---


First month of home schooling is over, and so - as promised - a small summary.

Mathematics:
Anika is great at counting, we've reached number 6. For me counting in her case is recognizing numbers and counting elements. If she can write the number I'm super happy, but I'm not forcing her to learn all at the same time. So far number recognition and counting itself is for me most important, and she's very good at both.
At first she had some problems with (Polish) numbers 4 and 5 (in German she counts to 12 without one second of doubt) - something hadn't sat right, but after some targeted exercises the problem disappeared.
Favorite exercise: coloring by numbers.
 
Language:
Anika recognizes most of the letters, she can also write very many of them. She's interested in writing simple words. She enjoys telling us (also not in the "schooling" situation) what is the first letter / phoneme of some random words. And she likes finding words that rhyme.
Favorite resource: ABC by Marion Bataille.
Practical skills:
I stand no chance in comparison with Papa, who often cooks with Anika and teaches her many various things including: boiling pasta, pouring drinks for herself and us, chopping veggies, stirring sauces in a saucepan, serving food. Anika makes the table almost every day.
Favorite activity: pouring (as soon as she sees my water bottle is empty, she grabs it and fills it up without my even asking for it)

Patterns:
This type of exercises have been added, because my Mum and I noticed that Anika didn't want to copy patterns. After a short check, it turned out she didn't "see" repetition in patterns. Those exercises are a very important part of our lessons, and I must admit at first Anika was totally lost. Unfortunately I said (more to myself than to her) that she might be too small, and she tried to refuse to make an effort using this very argument. Slowly I convinced her to try again and starting with simplest, two-element patterns, finally it made "click" and Anika got the principle, even though not all patterns come easily to her.
What helped: Lego and talking with stressing the rhythm of words/elements (RED - green - green - RED etc.)
Nature:
Walks in search of some predefined goodies like leaves, acorns, horse chestnuts are one of the best way of getting Anika out. The best nature field trip was to Sparbach park, where we arrived before all other visitors and could look closely at tons of different mushrooms, collecting acorns and we fed some foraged apples to the goats living there.
Trip:
Apart from Sparbach, the best field trip was our visit in Museum of Natural History. Additional attraction was that we went there after dark. Anika was really interested and we spent good 15 minutes in the dinosaur room. The biggest attraction was of course the moving allosaurus.

Film:
It has become our tradition to watch a film every Saturday evening. Not all of them are thematically connected with the home schooling theme, cause it's not always possible, but they are always a great fun for the whole family. Maybe I'll write a separate post about our recommendations? So far we have watched: The Croods, Turbo, The Good Dinosaur, Where's Nemo? and Hotel Transylvania (1).

Invitations to create and crafts:

Tata,
a.