poniedziałek, 21 listopada 2016

Nauka w domu: zwierzęta polarne || Homeschooling: Polar animals

Przepraszam za opóźnienie - mieliśmy weekend z przygodami, niektóre były miłe, jedna niestety nie - nasz samochód padł... Z opóźnieniem, ale jest - temat na kolejny tydzień.

---

Wiedza przyswojona, karmik napełniony... Pora na kolejną lekcję. Pogoda niestety przestała nam sprzyjać, zrobiło się wiosenno-jesiennie, ale w tym tygodniu motywem przewodnim będą zwierzęta polarne.

Tydzień 8


1. Matematyka
Liczenie 1-5 i rozpoznawanie liczb - Real Life at Home
Liczenie zwierzątek - The Pinay Homeschooler (Activity 3)
Kształty - dopasowywanie cieni - Royal Baloo

2. Język
Linie i szlaczki - Real Life at Home
Linie i szlaczki - Royal Baloo
Literka P  B, W, R - Royal Baloo

3. Umiejętności praktyczne
Robienie kostek lodu

4. Ciągi i wzory
Układanie własnego ciągu - Royal Baloo

5. Natura
Arktyka i Antarktyda - rozmaite książki i przykładowa lekcja z bloga Still Playing School
Poznawanie właściwości lodu i zwierząt polarnych (np. nr 9 na stronie Gift of Curiosity)

6. Wycieczka - na razie w okolicach Wiednia nigdzie nie ma śniegu ani lodu :(

7. Film
The Little Polar Bear

8. Zaproszenie do zabawy / tworzenia
Kraina lodu i śniegu - You Clever Monkey

Pomysły na prace plastyczne:
Lis polarny z papierowego talerza - I Heart Craft Things
Mors z papierowego talerza - Danielle's Place of Crafts
Papierowy miś polarny - Crafty Morning
Miś polarny z harmonijką - Platypus Crafts
Miś polarny z kształtów - inspirowany misiem Erica Barclaya

+

Miłego, polarnego tygodnia.

Do następnego, papa,
a.

⚹⚹⚹⚹⚹


Sorry for the delay - we've had a crazy weekend, crazy good, but also our car died on us... A little bit late, but here it is - the next (this) week's theme.

---

Hibernation taught, birdhouse filled... Time for the next topic. The weather unfortunately stopped playing along, the temperatures are very, very mild, but this week's theme is polar animals.

Week 8


1. Mathematics
Counting and number recognition 1-5 - Real Life at Home
Counting animals - The Pinay Homeschooler (Activity 3)
Shapes - matching shadows - Royal Baloo

2. Language
Prewriting skills - Real Life at Home
Prewriting skills - Royal Baloo
Letters P, B, W, R - Royal Baloo

3. Practical skills
Making ice-cubes

4. Patterns
Making your own pattern - Royal Baloo

5. Nature
Arctis i Antarctis - various books and an example lesson from the blog Still Playing School
Getting to know ice properties and polar animals (for example, no 9 at Gift of Curiosity)

6. Trip
So far there's no sign of ice or snow anywhere near Vienna :(

7. Film
The Little Polar Bear
8. Invitation to play
Land of ice and snow - You Clever Monkey

Crafts ideas:
Paper plate polar fox - I Heart Craft Things
Paper plate walrus - Danielle's Place of Crafts
Paper polar bear - Crafty Morning
Polar bear made with a paper accordion- Platypus Crafts
Polar bear made of shapes - inspired by a bear by Erica Barclaya
+

Have a great and hopefully snowy, icy week!

Tata,
a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz