poniedziałek, 14 listopada 2016

Nauka w domu: zwierzęta zimą || Homeschooling: animals in winter

Szalony tydzień i weekend za nami - stąd opóźnienie. Najmocniej przepraszam!

Póki co pogoda nam sprzyja. Prawie cały mijający tydzień padało, więc udało się i skakanie po kałużach, i malowanie deszczem. W miniony weekend na naszym balkonie pojawiły się też pierwsze sikorki, więc kolejny temat też idealnie pasuje do okoliczności.

Tydzień 7

Anika bardzo chętnie pisze, przepisuje i podpisuje wszystkie możliwe karteczki, a do tego liczy przy każdej okazji - pytana i z własnej inicjatywy. Dlatego w tym tygodniu urządzimy zrobimy przerwę od matematyki i nauki pisania i skupimy się na naturze.

Materiały źródłowe

Książki:
"Over and Under the Snow" Kate Messner + Christopher Silas Neal (obrazki w wersji ang.)

"Rok w lesie" Emilia Dziubak

"Mein extragrosses Natur-Wimmelbuch"  Christine Henkel

Wideo
Na BBC znajdziecie świetną serię na ten temat: Hibernation (po ang.)
Ten dość krótki film z YouTube zwięźle tłumaczy temat: Zima trudny czas dla zwierząt.

Blog
Podoba mi się przykładowa lekcja o zwierzętach zimą opisana na blogu Inquiring Minds: Mrs. Myers' Kindergarten - myślę, że pomysł z mapą pomysłów jest bardzo fajny: to dobra okazja, by uporządkować wiedzę, poćwiczyć rysowanie zwierząt i pisanie!

Teoria

1. Które zwierzęta zasypiają na zimę?
2. Które zwierzęta migrują?
3. Które zwierzęta przystosowują się do nowych warunków?
2. Jak i dlaczego przebiega hibernacja?
3. Jak przystosowują się do zimy zwierzęta, które nie migrują i nie hibernują?

Praktyka

Przygotowanie karmika na balkon i obserwacja skrzydlatych gości.

Mam nadzieję, że Anikę zainteresuje ten temat. Jak Wam się podoba?
Miłego tygodnia życzę.

Do następnego, pa.

a.

---

It's been a crazy week and weekend - hence the late post. Very sorry!

So far the weather has been gracious. Almost the whole past week was rainy, so we wre able to realize jumping in the poodles and painting with rain. Last weekend I saw the first blue-tits on our balcony, so I think the following subject fits the time perfectly as well.

Week 7

Anika likes practicing letters, copying letters and writing on every available piece of paper, and also counts every time she gets a chance - when asked and when she just feels like it. That's why this week we'll pause the mathematics and language exercises and focus on nature alone.

Resources

Books:
"Over and Under the Snow" Kate Messner + Christopher Silas Neal


 
"A year in the forest" Emilia Dziubak


"Mein erstes Wimmelbuch"  Christine Henkel (some images above, in the Polish version)


Video
On BBC there's a great series on this subject: Hibernation

Blog
I like the lesson about animals in winter shown on the blog Inquiring Minds: Mrs. Myers' Kindergarten - in my opinion the idea with the web-map is very good opportunity to organize the knowledge, practice drawing and writing!

Theory

1. Which animals hibernate?
2. Which animals migrate?
3. Which animals adapt to new conditions?
2. How and why do animals hibernate?
3. How do the animals that neither hibernate nor migrate, adapt to winter ?

Practical skills

Setting the birdhouse on the balcony and observing the birds that come.

I hope Anika likes this topic. What do you think?
Wish you all a great week.

Tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz