poniedziałek, 28 września 2015

Wiedeń z dzieckiem: Tiergarten Schönbrunn (2/3) || Vienna with a kid: Tiergarten Schönbrunn (2/3)

Wiedeń z dzieckiem, odc. 2.2 || Vienna with a kid, episode 2.2

Zapraszam na drugą część naszego przewodnika po wiedeńskim zoo. Dziś przystanki oznaczone na mapce numerami od 6 do 10. Zaczynamy!

Welcome to the second part of our guide to the Viennese zoo. Today the stops marked with 6-10 on the map. Let's go!
6. Südamerika-Park: Park "Ameryka Południowa" || The South America Park
7. Zagroda nosorożców || The rhinoceros compound
8. Naturlehrpfad "Am Wasser": Akwaria rzeczne || River aquaria
    Naturlehrpfad "Im Wald": Salamandra: Ścianka do wspinaczki || Climbing wall 
9. Tirolerhof & Baumkronenpfad: Ścieżka panoramiczna w koronach drzew 
    ||  The tree top panorama walk
10. Franz-Josef-Land: Zagroda niedźwiedzi polarnych || The polar bear compound


6. Südamerika-Park: Park "Ameryka Południowa" || The South America Park
Pół godziny później (minimum) możemy ruszyć do pawilonu zwierząt południowo-amerykańskich, który znajduje się kilkadziesiąt metrów od placu zabaw. Po obu stronach pawilonu znajdują się ogromne wybiegi dla mieszkańców tego parku, ale to właśnie sam pawilon, dzięki szklanym ścianom i ciekawym rozwiązaniom, pozwala na obserwowanie życia zwierząt "od kuchni".

Half an hour later (minimum) we can move on to the South America Park, that is placed some 20 meters away from the playground. On both sides of the pavilion are huge compounds for the inhabitants of this park, but it's the pavilion itself that, thanks to its glass walls and other smart solutions, allows us to see the "private life" of the animals.

Szklana ściana zagrody tapirów i mrówkojadów.

The glass wall of the tapirs' and ant-eaters' compounds.

Mrówkojady zdają się być gwiazdą tego pawilonu, dlatego możemy sporo się o nich dowiedzieć z koła z zagadkami, zobaczyć z bliska ich pazury i pyszczki.

Ant-eaters seem to be the starts of this park, and so we can learn quite a lot about them from the quiz-wheel as well as take a close look at their claws and snouts.

Po przeciwległej stronie pawilonu (w ścianie z tablicami o mrówkojadach) znajdują się dwa tuneliki prowadzące do kopułek obserwacyjnych na wybiegu piesków preriowych. Nie wiem, czy dobrze widać na zdjęciu, ale konstrukcja w wieżyczce jest tak genialnie pomyślana, że dzięki palom różnej wysokości nawet mała Anika mogła bez problemu oglądać pieski.

On the opposite side of the pavilion (in the wall with the ant-eaters' info) there're two tunnels to the observation cupolas in the prairie dogs' compound. I'm not sure you can see it well in the pics, but the inside of the tower is so brilliantly constructed, that thanks to the differently high pales even the small Anika could effortlessly watch the prairie dogs.

7. Zagroda nosorożców || The rhinoceros compound
Po wyjściu z pawilonu zwierząt z Ameryki Południowej, kierujemy się do nosorożców. Mijamy bizony i insektarium. W tych okolicach można też najczęściej spotkać chodzące swobodnie po ogrodzie pawie. W końcu docieramy do platformy, która wychodzi na wybieg nosorożców.

After leaving the South America pavilion, we head on to the rhinoceros. We pass the buffalos and the insectarium. In those parts it's also fairly possible to see the free-walking peacocks. At last we arrive at the platform overlooking the rhinos' compound.

Dlaczego nosorożce tak nas zafascynowały? Ano dlatego, że to bardzo rzadko spotykane zwierzęta, które zawsze schodzą na drugi plan przy słoniach, żyrafach i lwach. Zobaczenie nosorożca, nawet z odległości około 30 metrów, robi ogromne wrażenie.

Why do we find the rhinos so fascinating? Well, they are truly rare animals, that always seem to pale next to elephants, giraffes and lions. Seeing a rhino, even from some 30 meters away, is quite impressive.


Oczywiście również tutaj możemy dowiedzieć się bardzo dużo o tych olbrzymach. Szklane ogrodzenie wokół platformy widokowej ozdobione jest scenami z życia nosorożców, a na szczycie barierek znajdziemy plakietki z masą informacji. 

Also here, as at all the previous stops, we can learn a lot about those giants. The glass fence around the viewing platform is decorated with scenes from rhinos lives, and on the top there are tabs with plenty of info. 


Po zejściu z platformy polecam zajrzeć do kwatery zimowej nosorożców, gdzie m.in. możemy z bliska obejrzeć imponujące rogi.


After getting down from the platform, we recommend visiting the rhinos' winter lodgings - among other things you get to see the impressive horns there. 8. Naturlehrpfad "Am Wasser": Akwaria rzeczne || River aquaria
    Naturlehrpfad "Im Wald": Salamandra: Ścianka do wspinaczki || Climbing wall 

Od nosorożców ruszamy w stronę reniferów i na wysokości wybiegu pelikanów po prawej stronie widać tajemniczo wyglądającą ścianę. Zachęcam do wejścia za nią, bo skrywa się tam moje najnowsze, i jak to zwykle bywa: przypadkowe, odkrycie. Salamandrę, o której więcej niżej, widziałam już kilka razy, ale akwaria rzeczne rozmieszczone na trzech poziomach i przedstawiające faunę i florę trzech różnych rodzajów rzek, zauważyłam dopiero w czasie jednej z ostatnich wizyt w zoo. Droga jest stosunkowo stroma i trudno dostępna dla wózków, ale jeśli maluch jest skory do współpracy i przejdzie na piechotę najtrudniejsze odcinki, to naprawdę warto obejrzeć te trzy akwaria.

From the rhinos we move in the direction of reindeer and on the level of pelicans' compound, on the right side, you can see a mysterious wall. I encourage to step behind it, because what is behind it is my latest and, as life has it, quite coincidental discovery. The salamander that you'll see below, I'd seen a couple of times, but the river aquariums on three levels and presenting the fauna and flora of three different river types, I noticed only during one of our latest visits. The path is quite steep and not really made for a buggy, but if your Little Ones are a tad cooperative, they can walk up the most difficult part, 'cause it's really worth to see the aquaria.

Każde z akwariów przypomina gigantyczny ekran i umożliwia obejrzenie naszych krajowych ryb w ich niemal naturalnych warunkach. Oczywiście znajdziemy również tablice informacyjne na temat oglądanych gatunków. 

Each of the aquaria reminds me of a giant screen and allows to look at our native fish in virtually natural conditions. Of course, next to each aquarium we have a tab with info about the animals. 
Fascynujące widowisko. Przepiękne widoki.

Fascinating spectacle. Gorgeous views.
Po dotarciu na samą górę, mijamy wejście do Lasów Deszczowych i przed nami pojawia się ogromna salamandra z drewna, a za nią kilka ścianek do wspinaczki dla dzieci. 

After getting to the top, and passing the entrance to the Rain Forrest, we see the giant wooden salamander, circled by some climbing walls for children.
Niby nic, a żadne dziecko nie przejdzie obok obojętne.

Such a tiny place, and yet no kid can pass it without stepping for at least just a second.

9. Tirolerhof & Baumkronenpfad:
Gospodarstwo rolne || Farm
Ścieżka panoramiczna w koronie drzew || The tree top panorama walk
 
Po zejściu z placu zabaw z salamandrą, idziemy kawałek szeroką alejką, a po lewej stronie pojawi się ścieżka. Doprowadzi nas ona na trasę panoramiczną - drewniany most wiodący do Tirolerhof - z której można obejrzeć zoo z góry i popatrzeć z oddali na pałac Schönbrunn. Na górze raj dla Aniki - wiejska zagroda i zwierzęta domowe: kury, kozy, krowy, króliki i koniki. Rewelacja. Po drodze mnóstwo informacji na temat ogrodu zoologicznego i krajowych zwierząt.

After leaving the salamander-playground, we need to walk a bit on a wide alley, and on the left we'll see a small dirt path. It will lead us to a panorama walk - a wooden bridge to Tirolerhof - we can admire the view of the zoo and a distant Schönbrunn Palace. On the tope: paradise for Anika, a farm with chicken, goats, cows, rabbits and horses. Perefct. On the way we get a lot of information on the zoo and the native animals.


10. Franz-Josef-Land: Zagroda niedźwiedzi polarnych || The polar bear compound
Po zejściu "na dół" skręcamy w lewo i po prawej stronie mamy olbrzymi pawilon niedźwiedzi polarnych: Franz Josef Land - jest naprawdę imponujący i umożliwia oglądanie misiów polarnych z różnych stron i w różnych częściach wybiegu. Mnie najbardziej podoba się szklana ściana ich basenu. 

After coming back down, we turn left, and on the left side we get to a huge polar bears' pavilion: Franz Josef Land - it's really impressive and allows to watch polar bears from different sides and during various activities. My favorite part is the glass wall of their pool.
 

Jak we wszystkich miejscach, również tu znajdziemy masę informacji o niedźwiedziach, ale też o wyprawach na oba bieguny, samych biegunach oraz o innych zwierzętach polarnych. Jest tu wiele atrakcji interaktywnych, na które Anika jest jeszcze trochę za mała.

As throughout the whole zoo, also here we get to know a lot about polar bears, but also expeditions to both poles, the poles themselves and other polar animals. There are some interactive attractions, but Anika is still a bit too small to enjoy them.

Niedźwiedzie stanowią oczywiście największą atrakcję pawilonu.

Naturally, the polar bears are the greatest attraction of the pavilion.Za nami druga z trzech części naszego mini-przewodnika po wiedeńskim zoo. Zapraszam do zapoznania się z częścią pierwszą, a za tydzień na trzecią i ostatnią część wpisu.

This concludes the second part of our mini-guide to the Vienna zoo. Read the first part here and come back in a week for our third and final part.

Do następnego, pa.
Tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz