czwartek, 3 września 2015

Z biblioteki Aniki, część 5 || Anika's library, part 5

Ponieważ księgozbiór Aniki jest bardzo dynamiczny i często się zmienia (czytaj: powiększa), postanowiłam, że będę Wam po prostu co jakiś czad prezentować ulubieńców, niekoniecznie trzymając się konkretnego tematu, żeby nie ugrzęznąć w aktualizacjach.

Poniższe pozycje to ulubieńcy Aniki z (kończącego się wreszcie) lata.

Masza i Niedźwiedź

Bajeczkę poznałam dzięki rekomendacji mojej przyjaciółki z Moskwy. Początkowo byłam przekonana, że to jakieś rosyjskie dziełko znane tylko rosyjskim mamom, no i mnie. Jakże byłam zdziwiona, gdy się okazało, że bajeczka o Maszy to hit przełożony już na kilka języków. Zakupienie książeczki było logiczną kontynuacją. Bajeczki wykorzystują zdjęcia z filmów i choć teksty zostawiają bardzo dużo do życzenia, Anika nigdy nie ma ich dość. "Wielka księga przygód" zawiera niestety tylko 5 bajeczek, które naturalnie znam już na pamięć.
Anna-Clara Tidholm: Dokąd idziemy?, Jest tam kto? A dlaczego? i Wymyśl coś

Muszę przyznać, że przez długi czas zniechęcały mnie "niechlujne" ilustracje tych książeczek. Ale odkąd Buba sprezentowała je Anice, stanowią istną skarbnicę wielu "interaktywnych" zabaw, z pukaniem w kolorowe drzwi na czele. Anice nie nudzi się wodzenie paluszkiem po dróżkach, pocieszanie płaczącego Jasia, ani szukanie krokodyli wśród samochodów. Niespodziewany hit!

       
 


książeczki-wierszyki:

Na Wyspach Bergamutach - Jan Brzechwa
Tydzień Krecika - Małgorzata Strzałkowska
Mała biedronka - Agata Widzikowska-Pasiak
Schnipp! Schnapp! - Louise Martin

Zdecydowanym ulubieńcem jest "Na Wyspach Bergamutach", który Anika niebawem będzie już recytowała samodzielnie. Szybko zainteresowała się również rymowanką o tygodniu Krecika i o Małej Biedronce. Uwielbiam jej słuchać oraz przyglądać się nieśmiertelnym ilustracjom Bohdana Butenki oraz Kateriny i Zdenka Milerów.

  

Schnipp! Schnapp! to nasza rymowanka po niemiecku. Może mało ambitna, ale pięknie uczy Anikę wymowy niełatwych niemieckich słówek (Schlingeln, schlängeln wie eine Schlange...)
Akademia Pana Kleksa - Jan Brzechwa

Hit nad hitami. Akademię czytamy już po raz drugi, a niebawem dotrze do nas z Polski książka o przygodach pana Kleksa. Widziałyśmy też już dwa z czterech filmów Andrzeja Gradowskiego. Filmowa Królowa Aba z filmu to obecna idolka Aniki. Na życzenie Aniki stworzyłam królowej już pełen życiorys - ocenzurowałam jedynie jej miłość do nadziewanej czekolady.

 

Nieustającą popularnością cieszą się opisywane tu już: MamokoUlica CzereśniowaLalo i spółka oraz książeczka obrazkowa z zoo.

Jeśli macie dla nas ciekawe tytuły, piszcie w komentarzach. Zawsze z radością odkrywam nowe książki.

Do następnego, pa.
a.Because Anika's library is very dynamic and often changes (i.e. grows), I've decided to show you every now and then our favorites, not necessarily following any topic or pattern, so as not to get stuck in updates.

The titles below have been Anika's faves in the (finally ending) summer:

Masha and the Bear

I got to know this story from my Russian friend. At first I believed it was some kind of a Russian cartoon known only to Russian moms, and now me. Imagine my surprise, when it turned out that Masha is a star, and her adventures have been translated into a couple of languages. The purchase of the book was a logical step. The stories are based on stills from the cartoons, and although the texts are very far from perfect, Anika doesn't seem to get enough of them. "The Great Collection of Adventures" consists of only 5 stories, which - naturally - I already know by heart. Anna-Clara Tidholm: Where Are We Going?, Knock! Knock!, Why? and Think of Something!

I must admit that I had been very put off by the "sketchy" illustrations of those books. But since Buba gave the series to Anika, they have continued to serve a a wonderful source of "interactive" games; knocking on colorful doors being the best of them. Anika is never bored of showing the way with her finger, comforting crying Johnny or looking for the crocodiles among the cars. An unexpected hit! 
 
 


rhymed poems in book form:
The Isles Bergamoots - Jan Brzechwa
Mole's Week - Małgorzata Strzałkowska
Little Lady-Bird - Agata Widzikowska-Pasiak
Schnipp! Schnapp! - Louise Martin

The definite favorite is the Bergamoot Isles (to get the sense of the poem, try the amator translations here) - Anika will soon recie it all alone. Soon after she started asking to read The Mole's Week and the poem about the Little Lady-Bird as well. I love listening to her and looking at the immortal illusrations by Bohdan Butenko as well as  Katerina and Zdenek Miler.Schnipp! Schnapp! is our German rhyme. It might be not very ambitious, but greatly teaches Anika some complicated German words (Schlingeln, schlängeln wie eine Schlange...).Mr. Blot's Academy - Jan Brzechwa

Hit of all hits! We're reading the Academy the second time already, and soon "Mr. Blot's Adventures" are arriving to us from Poland. We've also seen two of four Andrzej Gradowski's films about Mr. Blot. Queen Aba is Anika's current idol. On Anika's request I've created a whole backstory for Aba, omitting only her love of chocolate. Still very popular are the titles that I've already written about: MamokoThe Cherry StreetLalo and his family and the picture boook about a zoo.

If you have an interesting title for us, let me know in the comments. I'm always happy to get to know new books!

Tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz