piątek, 4 grudnia 2015

Bibliomania: 10

Bibliomania 10 (60-63)

Święty Mikołaj to jeden z filarów nowoczesnych świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ historia oryginalnego świętego Mikołaja jest stosunkowo mało komercyjna, Coca Cola wynalazła znanego nam jowialnego brodacza.
Spośród setek książeczek o świętym Mikołaju i jego pomocnikach wybrałam na dziś te, które urzekły mnie najbardziej i najbardziej oddają dla mnie atmosferę świąt.

Santa Claus is one of the pillars of modern Christmas. Since the story of the original saint is relatively non-commercial, Coca-Cola came up with the jovial, bearded guy we know.
From among hundreds of books on Santa and his helpers, today I give you the ones I found the most adorable and christmas-y.

Linda Bailey & Geneviève Godbout: When Santa Was a Baby

Kiedy święty Mikołaj był dzieckiem
Autorka: Mieszka w Vancouver.
Ilustratorka: Mieszka w Montrealu.
Książka: Opowieść o dzieciństwie świętego Mikołaja - o jego tubalnym głosie, rozdawaniu prezentów i zaprzęganiu chomików do pudełka zapałek.

Author: Lives in Vancouver.
Illustrator: Lives in Montreal.
Book: A story of Santa's childhood - his booming voice, giving away the presents and has hamsters pull a matchbox.

+


+


+


+


+


Vivian Walsch & J. Otto Seibold: Olive, the Other Reindeer

Oliwka, pozostały renifer
Autorka: Uwielbia pisać o zwierzętach.
Ilustrator: Lubi lunche. I przekąski. (cytat)
Książka: Perypetie małego pieska, który wierzy, że jest reniferem z zaprzęgu świętego Mikołaja.

Author: Loves writing about animals.
Illustrator: Likes lunch. And snacks (quote)
Book: Adventures of a small dog, who believes she's a Santa's reindeer.


 +


+


+++Jean Reagan & Lee Wildish: How to Catch Santa

Jak złapać świętego Mikołaja
Autorka: Dorastała w Japonii.
Ilustrator: Inspirują go ludzie i natura.
Książka: Poradnik jak schwytać świętego Mikołaja.

Author: Grew up in Japan.
Illustrator: Is inspired by people and nature.
Book: A guide on how to catch Santa Claus.

 +

+


+


+


Lauren Thompson & Jon J Muth: The Christmas Magic
Magia Bożego Narodzenia
Autorka: Chodziła do szkoły w Holandii.
Ilustrator: Uczył się rzeźbienia w kamieniu i kaligrafii pędzlem w Japonii.
Książka: Opowieść o świętym Mikołaju i jego corocznej misji. Nastrojowe akwarele.

Author: Went to school in the Netherlands.
Illustrator: Studies stone sculpture and brush calligraphy in Japan.
Book: A story of Santa Claus and his yearly mission. Very atmospheric watercolors.

 +

+


+Do następnego, pa.
Tata,
a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz