piątek, 27 marca 2015

Książki o dźwiękach || Books about sounds

Z biblioteki Aniki: część 3

Dziś, zgodnie z zapowiedzią, kolej na książeczki edukujące w zakresie dźwięków. Mogłoby się wydawać, że pomysł jest dość absurdalny, ale nie - dobra książeczka o dźwiękach to zabawa dla dziecka i dla dorosłego. Oto nasi faworyci.


Lalo gra na bębnie / Babo chce / Binta tańczy - Eva Susso i Benjamin Chaud


Uwielbiamy! Genialne obrazki, fajne pomysły i kochane postacie. Lubię wszystkie książeczki z serii i wszystkich bohaterów. Anika chętnie sama sięga po te pozycje, ale jej ulubieńcem jest Lalo, którego poznaliśmy w pierwszej kolejności. Bardzo podobają mi się wszystkie "pokazane" dźwięki, a granie na książeczce jak na bębnie nigdy się nie nudzi!
 
Mnie w tych książeczkach najbardziej podobają się:
 
rysunki, oczywista oczywistość,
 
poczucie humoru,
 
czasami dość nietypowe dźwięki,
 
pokazanie dzieciom (i dorosłym) radości ze zwykłych rzeczy
 
 oraz naprawdę fajna rodzinka!
 
Wspaniała seria - gorąco polecamy dla dzieci w każdym wieku. Dla maluchów są obrazki, dźwięki i zwierzątka, dla starszych proste słowa i krótkie teksty do treningu czytania. Ładne historie dla wszystkich.


Księga dźwięków - Soledad Bravi

Jedna z najukochańszych książeczek Aniki - prawdziwa cegła, źródło zabawy i śmiechu. Mała najchętniej - znowu! - lubi oglądać "zbiorowe" obrazki we wnętrzu okładek, ale ma też wybranków: pistolet, dzwony i petardę.

 
  
Moje zastrzeżenia: mam wrażenie, że w innych książkach Soledad Bravi ilustracje są bardziej dopracowane. Najbardziej przeszkadza mi jednak pokazanie, że "szpinak robi bleeeee" - Anika kocha szpinak i nie bardzo wie, o co chodzi, a pokazywanie, że dzieci standardowo nie lubią szpinaku uważam za kontraproduktywne.

Ale ogólnie lubię tę - grubaśną - książeczkę:


za dużą różnorodność dźwięków
 
za oryginalne pomysły
 
i za poczucie humoru.

Zagadka: jak robi mucha? Odpowiedź na samym dole wpisu!


Muuuuh, macht die Kuh - Muuu, robi krowa - Thorsten Saleina

Książeczka, którą kupiliśmy w Landeseck w czasie bardzo deszczowego urlopu w 2014. W małej księgarni odkryłam kilka pozycji, które skrupulatnie zapisałam, ale ta najbardziej odpowiadała ówczesnym potrzebom Aniki. Obecnie to jedna z naszych ulubionych książeczek o dźwiękach.

Na ostatniej stronie kilka zwierzątek leży razem w łóżku, szykując się do snu
 - to oczywiście ulubiona strona Aniki.

Ja najbardziej cenię tę pozycję

za proste i przyjemne ilustracje,

za poczucie humoru
 
i za zaskakujące dźwięki.


Mam nadzieję, że przygotowanie następnego odcinka, w którym pokażę Wam nasze ulubione książeczki o kolorach, zajmie mi mniej czasu niż tym razem.

do następnego,
pa.


from Anika's library, part 3

Today, as promised, I will show you our chosen books on sounds. It might seem like a bit of an absud idea, but it is not - a good book on sounds is a lot of fun for both children
 
and adults. Here're our favorites.


Lalo  drums / Babo wants / Binta dances by Eva Susso and Benjamin Chaud

Love! Brilliant illustration, great ideas and cute characters. I like the whole series and all of its characters. Anika enjoys looking through all three, but her fave is Lalo, whom we met first. I like all of the "shown" sounds and drumming on the book never gets old!
 
In those books I particularily like:
 
illustrations, to state the obvious,
 
sense of humor,
 
some unusual sounds,
 
showing children (and adults) the joy of simple things
 
and the really lovely family!
 
Great series - recommended for kids of all ages. The tiny ones get the cute pics, sounds and animals, the older ones have simple words and, later, short texts for exercising their reading skills. Lovely stories for all. 


The Book of Sounds by Soledad Bravi

One of Anika's favorite books - a truly mighty tome - source of fun and laughter. My kid likes most - again! - the "collective" pictures on the inside of the covers, but she also has some chosen favorites: a pistol, bells and a firecracker.
 


I have the impression that illustrations in other Soledad Bravi's books are better. However, what I really don't like is that "spinach goes blah" - Anika loves spinach and doesn't know what that is all about and I think that children not eating spinach as standard is counterproductive.

But all in all I do like this - thick - volume:

for great variety of presented sounds
 
for original ideas
 
and for sense of humor
(Christmas goes Siiiiiilent night, Holy night)
 
Quiz: what sound does the snail make?
The answer at the end of the post!Muuuuh, macht die Kuh - Moo, goes the cow - Thorsten Saleina

The book we bought in Landeseck during a very rainy holidays in 2014. In the small book-store I discovered many fun books, whose titles I all wrote down, but this one turned out to be exactly what Anika needed at that time. Now, it's one of our favorite "sounds' books".

 
On the last page a couple of animals are tucked into bed, and that one's, of course, Anika's favorite. 

I like this one

for simple and cute illustrations,
 
for sense of humor
 
and for the unexpected sounds.


I hope that preparing the next episode, where I will show you our favorite books on colors, will take me less time than this time around.

Tata,
a.

Odpowiedź na zagadkę z Księgi Dźwięków:
 
 
Answer to the Book of Sounds quiz:
the snail does not make a sound, but elegantly moves its anteannae


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz