sobota, 1 października 2016

10 prac plastycznych z talerzy papierowych || 10 paper plates crafts

Ten post to nic oryginalnego, ale dla nas bardzo gorący temat - odkąd robiąc zaopatrzenie do zbliżającej sie wielkimi krokami nauki w domu przyniosłam papierowe talerze i z braku pomysłu zaproponowałam Anice zabawę z takowym, stały się one jej ulubionym materiałem i podstawą prac plastycznych. Niemal codziennie prosi o nowe propozycje prac i trudno jej wyhamować po jednej. Poniżej lista naszych ulubionych pomysłów.

This post is nothing original, but for us it's super hot - ever since I brought home a set of paper plates (preparing for our "homeschooling" project)  and suggested a craft to Anika (we made a Dracula, a witch and a pumpkin in early September, 'cause... technicalities are blah), it has been her favorite material and she cannot seem to get enough. Seriously, I have to "force" her to do other stuff - she'd just want to make one plate craft after another. Read on to see the list of our favorite paper plate crafts.


Pizza
materiały: farby, pędzelki, kolorowy papier, nożyczki, klej
supplies: paints, brushes, colorful paper, scissors, glue
Anika kocha pizzę, więc ta zabawa bardzo jej się spodobała - sama pomalowała podstawę, wybrała dodatki i wycięła ser, a potem przykleiła wszystkie dodatki i z dumą przyczepiła gotową pizzę do korkowej tablicy w swoim pokoju (powiesiłam trzy tablice korkowe w jej pokoju, żeby stworzyć ciągle zmieniającą się galerię jej dzieł, które powoli zaczęły zalewać nasze mieszkanie).

Anika loves pizza, so this craft was right up her alley - she painted the dough and the tomato sauce, chose the toppings and cut up the cheese, and then glued all the toppings and proudly pinned it to her cork board in her room (I hang up three cork boards in her room to create an ever-changing gallery for her artwork that had started to flood our condo).

Wąż || Snake
materiały: klej, kolorowy papier, naklejane oczy, nożyczki
supplies: glue, colorful tissue, googly eyes, scissors

Węża Anika do połowy zrobiła sama - wybrała kolory papieru, pocięła karteczki na mniejsze kawałki i przykleiła kawałki do posmarowanego klejem talerza. Z resztą musiałam jej pomóc - wycięłam język i samego węża, razem przykleiłyśmy język, a Anika samodzielnie przykleiła oczy (co naprawdę uwielbia - nigdy nie przepadałam za tymi oczami, ale opłacało się je kupić, bo dziecię jest zachwycone).

Half of the snake Anika made by herself - she chose the colors, cut up the papers and glued them to the paper plate. I had to hel her with the rest - I cut out the tongue and the snake itself, together we glued the tongue and Anika glued the googly eyes (she loves those goofy thing I'd always deemed too useless to buy - buying them was however so worth it - sticking the eyes might be her favorite part of many projects).

Koty || Cats
materiały: farby, pędzelki, nożyczki, klej, naklejane oczy, włóczka, kolorowy papier
supplies: paints, brushes, scissors, glue, googly eyes, yarn, colorful paper
Niby prosta praca, ale sprawiła Anice masę zabawy - byłam bardzo zadowolona z tego, jak sprawnie pocięła włóczkę (ja trzymałam), a potem ją przyklejała jako wąsy.

Seems fairly simple, but Anika has a ton of fun - I was very impressed how she managed to cut up the yarn (I held it), and then glued it as whiskers.

Gniazdko || Nest
materiały: farby, pędzelki, nożyczki, trawa / siano / papier / piórka, filc, klej, naklejane oko
supplies: paints, brushes, scissors, grass / hay / paper / feathers, felt, glue, googly eye
Samo "tworzenie" może było dość krótkie i mało wciągające, ale za to zbieranie piórek - wspaniała zabawa! Na szczęście mieszkamy niedaleko starorzecza, gdzie mieszka rodzina łabędzi i stado kaczek, więc po krótkim spacerze brzegiem miałyśmy sporą kolekcję piórek.

The "creating" part itself was quite short and not very engaging, but the feather collecting - that was true fun! Fortunately, we live close to an oxbow lake, inhabited by a family of swans and a large group of ducks, so pretty quickly we had a large amount of feathers.


Kameleon zmieniający kolory || Color-changing chameleon
materiały: dwa talerze, farby wodne, pędzelki, nożyczki, naklejane oczy, okrągła zszywka do papieru (taka)
supplies: two paper plates, water paints, brushes, scissors, googly eyes, brad
Z tą pracą wiązałam duże nadzieje - sądziłam, że długo nam zajmie. "Niestety" mojej córeczce pomysł spodobał się tak bardzo, że chciała go zrealizować przy pierwszej okazji, która okazała się porankiem przed przedszkolem. Wszystko udało się znakomicie, tylko musiałam improwizować mocowanie. Na szczęście dzieło się trzyma i bardzo podoba Anice. 

I was having high hopes connected with this craft - I'd thought it would take us a long time. "Unfortunately" my daughter liked it so much when she saw it, that she wanted to make it the first chance she got and it happened to be a morning before kindergarten. All worked out just fine, but I had no brad and had to improvise the fixture. Fortunately it worked, the craft keeps together and Anika likes it very much. 

Kolorowe kwiaty || Colorful flowers
materiały: 3 talerze, nożyczki, akwarele, pędzelki, zszywacz
supplies: 3 paper plates, scissors, water paints, brushes, stapler
 
Tę pracę wykonywałyśmy bez przygotowania o godzinie 6:30 rano, przed przedszkolem. Trochę zmieniłam oryginał - po części z konieczności, po części z powodów praktycznych. Użyłyśmy trzech talerzy i tylko jednej zszywki (więcej nie było potrzebnych). Poza tym pominęłyśmy naklejki na środku. Anice się podobało, efekt jest bardzo ładny. Gdybyśmy powtarzały tę pracę, zaczęłabym od pomalowania elementów i dopiero sczepienia, a nie od malowania pozczepianych elementów.

We made this craft without any preparation at 6:30 am before kindergarten. I've change the original a bit - partially due to necessity, and partially due to practical reasons. We used three plates and just one staple (no need for more). Also we didn't put any stickers in the middle. Anika liked it, and the result is very nice. If we ever do it again, I first paint all the elements separately and then connect them, rather than paint already stabled parts.

Akwarium || Aquarium
materiały: farby, pędzelki, kolorowy papier, nożyczki, naklejane oko, trawa, klej
(w oryginale za "dno" posłużyły fasolki - ponieważ jestem przeciwna wykorzystywaniu jedzenia do prac plastycznych i zabawy, my zrobiłyśmy nasze dno zgniatając w małe kuleczki papier podarty na kawałki)
supplies: paints, brushes, colorful paper, scissors, googly eye, grass, glue
(the original has beads for the bottom, but since I'm opposed to using food in crafts, we made our bottom from tightly pressed torn paper pieces)
To była przednia zabawa i do tego w dwóch odcinkach. Po drzemce pomalowałyśmy talerz na niebiesko, a kiedy sechł spotkałyśmy się na placu zabaw z moją przyjaciółką i jej synkiem. W drodze do domu Anika przypilnowała, żebyśmy zebrały trawki i po powrocie mogłyśmy dokończyć nasze akwarium. Anika była tak dumna, że wieczorem śpiewała "I have a pet, it is a fish", a następnego dnia zaniosła dzieło do przedszkola pokazać je swojej pani.

This one was a lot of fun and even in installments. After a nap we painted the plate blue, and as it dried we went to a playground to meet my friend and her son. On the way home Anika made sure we pick up some grassed and then we finished our aquarium. Anika was so proud of it, that she spent the evening carrying it around and singing "I have a pet, it is a fish", and the next morning took it to the kindergarten to show it to her teacher.

Słonecznik || Sunflower
materiały: farby, pędzelki, folia bąbelkowa, nożyczki, klej, kolorowy papier
supplies: paints, brushes, bubble wrap, scissors, glue, colorful paper

Ten projekt trochę kulał - jakoś tak chciała, ale jej się nie chciało. A może malowanie folii było trochę zniechęcające... Mnie się podobało. Anika już potem sama pomalowała talerz (wymieszała trzy kolory, żeby osiągnąć taki, jaki chciała), pocięła płatki, przykleiła środek (z rzeczonej folii) i łodyżkę zrobioną z poniewierającego się w naszych zbiorach próbnika farb.

This craft started off pretty slowly - she wanted, but not really. Maybe the bubble wrap painting was a bit too daunting... I enjoyed it. Then she took it over - she painted the plate (she mixed three watercolors to get the shade she wanted), cut the petals, glued the center (made if the mentioned bubble wrap) and the stem made of a random green paint chip we had in our crafts' box.

Wyszywanie || Yarn Weaving
materiały: ołówek, gwóźdź, włóczka, igła, nożyczki, farby, pędzelki
supplies: pencil, nail / stylus, yarn, needle, scissors, paints, brushes
 
Nie byłam pewna, czy Anice się spodoba. Nigdy wcześniej nie używała igły, a sam efekt może być za mało interesujący dla dziecka. Ale ten pomysł okazał się tak trafiony, że Anika z przyjemnością wyszyła kwadrat i kółko (sama wybrała). Ukłuła się raz, ale niedramatycznie. Dzieło skończone nie jest może zbyt zachwycające, ale jestem zadowolona, że tak świetnie radzi sobie z igłą, a sama praca miała na celu głównie ćwiczenie małej motoryki, zatem: pełen sukces.

I wasn't sure Anika would enjoy this craft. She hadn't used a needle before, and the result of the craft might not exactly make a child smile. But! The idea turned out to be super, and Anika weaved a square and a circle (her choices). She pricked her finger once, but nothing too dramatic. The ready work is not really impressive, but I'm glad she is so great with a needle, and the craft itself was meant to exercise fine motor skills, so: success.

Paw || Peacock
materiały: farby, pędzelki, nożyczki, naklejane oczy
supplies: paints, brushes, scissors, googly eyes

Paw był szybki i prosty. Jedyna przeszkoda, jaką napotkałyśmy - Anika miała zrobić "pawie oczka" palcami, ale okazało się, że farba do malowania palcami jest za rzadka i zupełnie nie  było jej widać na zielonym ogonie. Myślę, że normalne farby (tak jak my w efekcie zrobiłyśmy) albo naklejki lub kolorowy papier i klej, są lepszym rozwiązaniem. Poza tym ciało pawia wycięłam z drugiej połowy talerza - efekt taki sam, paw stoi stabilnie.

The peacock was fast and simple. The only hurdle we happened upon - Anika was supposed to make the dots on the bird's train with fingers, but it turned out our finger paint was too liquid and almost not visible on the green tail. I think normal paints (as we used) or stickers or colorful paper and glue, are a far better solution. Additionally, I cut the peacocks body from the second half of the paper plate - the result is the same, the peacock is stable.

--- --- ---

To do tej pory nasze ulubione prace plastyczne z użyciem papierowych talerzy, ale wiem, że to nie koniec i pewnie za jakiś czas zbierze się nowych pomysłów na kolejny post.

So these are our favorite paper plates crafts, but I know it's not over and probably pretty soon, we'll have enough for the next such post.
Miłego weekendu. My w poniedziałek zaczynamy "szkołę w domu"!

Have a great weekend. On Monday we're staring with our project: homeschool!

Do następnego, pa.
Tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz