sobota, 29 października 2016

Nauka w domu: Halloween || Homeschooling: Halloween

W najbliższy poniedziałek Halloween - radosne i kolorowe święto. Nie obchodzimy go w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ponieważ stanowi tak dobry pretekst do wieczoru wypełnionego zabawami, oglądaniem "strasznych" filmów i podjadaniem słodyczy, w tym roku na pewno go nie przepuścimy. A ponieważ istnieje bardzo wiele materiałów do nauki o tematyce Halloween, postanowiłam pociągnąć temat przez cały tydzień.

Tydzień 5


1. Matematyka
Liczenie elementów - Mrs. Gilchrist's Class
Kształty + sekwencje - Classroom Freebies, Too
Liczby + liczenie - Over the Big Moon (z Halloween i Hotel Transylvania Pack)
Liczenie + rozpoznawanie cyfr - Ziggity Zoom
Liczenie i pisanie cyfr - moje ćwiczenia:
__Muchy i pająki - link do druku
__Gwiazdy i duchy - link do druku

2. Język
Kolorowanie po literkach - różne obrazki ze strony Reading with Kids
Szlaczki - Edu Fichas
Szlaczki - Over the Big Moon (z Halloween i Hotel Transylvania Pack)
Rozpoznawanie literek - Over the Big Moon (z Halloween i Hotel Transylvania Pack)Odnajdywanie różnic - Recre Kids

3. Umiejętności praktyczne
Mikstura czarownicy np. taka, można po prostu wyciąć różne "straszne" kształty z owoców albo wymyślić różne zastępstwa (winogrona to gałki oczne etc.) i radośnie mieszać sałatkę owocową a la Halloween.
Mini-pizze z pająkami z oliwek - Recipe Runner

4. Ciągi i wzory
Math Drills
Over the Big Moon (Halloween Pack + Extension, Hotel Transylvania Pack)

5. Natura + 6. Wycieczka
Chociaż tematów i pomysłów z zakresu natury i pomysłów na wycieczki kilka by się znalazło, nie wymyśliłam nic, co pasowałoby do wieku Aniki. No bo można o kościach, mumiach, samej tradycji Halloween, ale kościami zajmiemy się opracowując temat ciała, zwierzęta nocne pojawią się już niebawem, a samo Halloween jest bardzo blisko związane ze śmiercią - a to jest temat niełatwy dla 3,5-latki, do tego tak wrażliwej jak moja.
Na wycieczkę można się na przykład wybrać do dowolnego parku rozrywki, który ma nawiedzony dom - ale to rozrywka dla (dużo) starszych dzieci. Można też odwiedzić "prawdziwy" nawiedzony zamek, ale samo wyjaśnienie pojęcia "nawiedzony" wymaga tłumaczenia dziecku śmierci. Na pewno wszystkim się zajmiemy, ale w odpowiednim czasie.

+

7. Film
Hotel Transylwania na pierwszy rzut oka może się wydawać za straszny dla maluchów. Każdy musi ocenić według własnego dziecka, ale Anika już od roku zna Frankensteina i Draculę (bez szczegółów), więc nie sądzę, że będzie się ich bała. - dzieci bez problemu akceptują jako prawdziwe postaci mówiących ślimaków czy dinozaurów uprawiających kukurydzę, dlatego nie poddają też w wątpliwość istnienia wampirów i stworzeń pozszywanych ze zwłok. Film jest zabawny, ciepły i ładnie zrealizowany.

8. Zaproszenie do zabawy / tworzenia

Zbuduj potwora - Cutting Tiny Bites


Pomysły na prace plastyczne
Czarownica - Momma's Fun World
Szkielet z patyczków do uszu - Crafts for All Seasons
Duchy z puszek - Chicken Scratch NY
Pająk z patyczków - Making of a Mom

To już nasz piąty temat, aktualizowaną listę wszystkich tematów znajdziecie tutaj.

Strasznie miłego tygodnia z Halloween!

Do następnego, pa.

--

Next Monday is Halloween - joyous and colorful celebration. We do not celebrate it in the American kind of way, but it is a perfect excuse to spend an evening filled with crafts, watching "scary" films and snacking, this year we'll for sure use it. And since there are so many resources with Halloween as theme, I've decided to make it the theme of the week.

Week 5


1. Mathematics
Counting elements - Mrs. Gilchrist's Class
Shapes and sequences - Classroom Freebies, Too
Numbers and counting - Over the Big Moon (from Halloween and Hotel Transylvania Pack)
Number and number recognition - Ziggity Zoom
Counting and writing numbers - my exercises:
__Flies and spiders - click to print
__Stars and ghosts - click to print

2. Language
Coloring by numbers - different images from Reading with Kids
Prewriting skills - Edu Fichas
Prewriting skills - Over the Big Moon (from Halloween and Hotel Transylvania Pack)
Letter recognition - Over the Big Moon (from Halloween and Hotel Transylvania Pack)Finding differences - Recre Kids

3. Practical skills
Witches potion, for instance this one, or you can just cut fruit into some "scary" shapes or come up with some substitutes (grapes are eye balls etc.) and have the kid mix their own fruit salad a la Halloween.
Mini pizzas with  olive spiders - Recipe Runner

4. Patterns
Math Drills
Over the Big Moon (Halloween Pack + Extension, Hotel Transylvania Pack)

5. Nature + 6. Trip
There are plenty of things you might teach connected with Halloween - bones (I'm saving it for the human body theme), traditions, mummies etc., as well as enough ideas for Halloween trips: I'm  thinking any theme park Haunted House or an actual "haunted" castle. However, I found neither that would be age-appropriate for my sensitive 3,5-year-old. The Halloween topics are pretty close with the topic of death - we'll get there for sure, but all in its own time.


+

7. Film
Hotel Transylvania - at a first sight the film might appear too scary for a little one. Please assess (each) suggested title according to your kid's sensitivities. Anika has known Frankenstein and Dracula (sans all gory details, of course) for a year now, and I don't think they'll scare her - kids easily accept talking snails and dinosaurs growing corn, so they don't question existence of vampires and creatures made of corpses sewn together. This film is funny, warm, and very well produced.

8. Invitation to create

Build a monster - Cutting Tiny Bites


Ideas for crafts
Witch - Momma's Fun World
Q-Tips Skeleton - Crafts for All Seasons
Tin can ghosts - Chicken Scratch NY
Popsicle sticks spider - Making of a Mom

It's our fifth theme, you can find the updated list of all themes here.

Have a terrifyingly great Halloween week!
tata,
a.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz