piątek, 7 października 2016

Nauka w domu - Liście || Homeschooling - Leaves

Tydzień 2

Temat na czasie: bardzo zachęcam do spacerów i zbierania liści - to jedno z ulubionych zajęć mojej córeczki i skupiona na zbieraniu różnych skarbów, spędza niestrudzenie spacerując wiele godzin. A zabaw z kasztanami, żołędziami i właśnie liśćmi są setki. Oto nasze ćwiczenia na nadchodzący tydzień:

1. Matematyka
Drzewka + cyfry (naklejanie odpowiedniej ilości liści) - MPM Ideas
Liczenie + grupowanie (+ spacer) - Pre-K Pages
Rozpoznawanie cyfry i przyklejanie listka - Mum Inspired Life
Cyfry na liściach i spinacze - Kids' Craft Room

2. Język
Linie, wzorki - Passionate Penny Pincher
Linie / szlaczki - Homeschool Creations
Szlaczki - Kleuter Idee

3. Umiejętności praktyczne
Zamiatanie liści - wystarczy kilka liści przyniesionych ze spaceru i zwykła miotełka / zmiotka

4. Ciągi i wzory
Learning Treasures
Twisty Noodle
One Beautiful Home Blog

5. Natura
Jak liście oddychają? - eksperyment
Jak liście zmieniają kolor? - eksperyment


6. Wycieczka
Sparbach - jesień podziwiać można oczywiście wszędzie, ale dla mnie park / las (obszar chronionego krajobrazu) Sparbach najbardziej kojarzy się z jesienią - oczywiście barwny las, ale też dziki, wiewiórki, jelenie, sarny, chłodny staw pokryty kolorowymi liśćmi, jabłka, a jak się ma trochę szczęścia to i deszcz, i mgła. Idealne miejsce na jesienny spacer.

7. Film
kilka filmików o jesieni z YouTube:
Dlaczego jesienią spadają liście?
Reksiowa jesień
Antonio Vivaldi - Jesień


8. Zaproszenie do badania / tworzenia
Odkrywanie natury - Edventures with Kids
Buzie z materiałów naturalnych - Happy Hooligans


Kilka propozycji prac plastycznych:

Dorysowywanie do liści - Momma Oh
Liście z talerzy papierowych - Glued to my Crafts
Wianek z liści i papierowego talerza - Crafts for all Seasons
Jesienne liście na okno - eHow Mom Blog
Liście odciskane w glinie - The Artful Parent

Ciekawe, co jej się spodoba! Miłego weekendu i udanego tygodnia!

Do następnego, pa.Week 2

Very current theme: I do encourage you to take walks with your kid/s and collect leaves - it's one of my daughter's favorite activity and focused on picking up various treasures she can spend hours walking around without loosing interest. And there are so many crafts you can use horse chestnuts, acorns, and leaves in. Here're our "homeschool" activities for the coming week:

1. Mathematics
Trees and numbers - MPM Ideas
Counting and grouping (and a walk) - Pre-K Pages
Number recognition - Mum Inspired Life
Number recognition and one-to-one correspondence - Kids' Craft Room

2. Language
Lines, prewriting skills - Passionate Penny Pincher
Lines, prewriting skills - Homeschool Creations
Prewriting skills - Kleuter Idee

3. Practical skills
Leaves' swiping - it's enough to have some leaves brought home from a walk and a small broom

4. Patterns
Learning Treasures
Twisty Noodle
One Beautiful Home Blog

5. Nature
How do leaves breathe? - experiment
How do leaves change color? - experiment


6. Trip
Sparbach - autumn is beautiful and can be enjoyed everywhere, but for me the park / forest Sparbach is the essence of autumn - the colorful trees, but also wild pigs, squirrels, does, cool pond with leaves and apples floating on it, and if you're lucky also rain and fog.

7. Film
some clips about autumn from YouTube:
Ben and Holly's Little Kingdom: Acorn Day
Why Do Leaves Change Color in the Fall?
Antonio Vivaldi - Autumn


8. Invitation to explore / create
Exploring nature - Edventures with Kids
Natural materials faces - Happy Hooligans


Some ideas for leaves' crafts:

Drawing with leaves - Momma Oh
Paper plates leaves - Glued to my Crafts
Paper plates and leaves' wreath - Crafts for all Seasons
Autumn leaves window decoration - eHow Mom Blog
Air drying clay leaves' prints - The Artful Parent

I wonder, what she'll like most! Have a great weekend and week ahead!

Tata,
a.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz