piątek, 14 października 2016

Nauka w domu: Dinozaury || Homeschooling: Dinosaurs

Nauka idzie świetnie - w listopadzie napiszę krótki post podsumowujący pierwszy miesiąc. A tymczasem: w przyszłym tygodniu przerwiemy jesienne motywy i skupimy się na dinozaurach. Jest to ciekawy i kreatywny temat, dostępna jest masa materiałów i zabaw, a my mamy bilet roczny do Muzeum Historii Naturalnej, więc wycieczka nasuwa się sama. Temat idealny. Oby Anika była tego samego zdania!

Tydzień 3


1. Matematyka
Kolorowanie po numerkach - tes
Kolorowanie po numerkach - Homemade Preschool
Cyferki + spinacze - zrobiłam własne
jeśli ktoś chce - proszę o komentarz albo maila, to prześlę
2. Język
Dinozaur z imieniem + spinacze - Play to Learn Preschool 
(wykorzystałam kształt dinozaura z Paper Crafts for Children)
Szlaczki - 3 Dinosaurs (głównie z części 1 i 3)
Szlaczki - Over the Big Moon
Rysowanie linii po kropkach - Betiana
Skakanie po śladach dinozaura i rozpoznawanie liter - Loving my Nest

3. Umiejętności praktyczne
Ciasteczka - skamieniałości

4. Ciągi i wzory
3 Dinosaurs (głównie z części 1 i 3)
Over the Big Moon
Sekwencja - Ana Alvarez Fontenla
Dopasowywanie z cieniem - Ana Alvarez Fontenla
Łącznie w pary z cieniem - Los Ninos

5. Natura
Anika "zna" już tyranozaura i triceratopsa, więc poznamy kolejne 5 dinozaurów (które można obejrzeć w MHN):
Diplodok - wielki dinozaur roślinożerny
Allozaur - dinozaur mięsożerny
Iguanodon - dinozaur roślinożerny
Pteranodon - dinozaur latający
Ichtiozaur - dinozaur morski

6. Wycieczka
Muzeum Historii Naturalnej

7. Film
Dobry dinozaur
albo
I'm a Dinosaur - świetny animowany serial dla dzieci po angielsku; dinozaury opowiadają o swoim życiu przed 65 milionami lat

8. Zaproszenie do badania / tworzenia
Wykopywanie dinozaurów / kości - The Jenny Evolution
Budowanie dinozaurów (kształty) - Little Family Fun
Zamrożone jaja dinozaurów - Little Bins for Little Hands
nie zaproszenie jako takie, ale powinno zająć Anikę na dość długi czas (szczególnie, jeśli będzie odkrywać nowe figurki)

Kilka pomysłów na prace plastyczne:
Dinozaur z patyczków - Glued to my Crafts
Dinozaur z papierowego talerza - Aprender Bricando

Literka D jak dinozaur - Fun with Mama


Książki:
Słownik dinozaurów (po niemiecku)
Arno i Spot (książka do filmu "Dobry dinozaur")
Wielka księga dinozaurów z nalepkami wydawnictwa Usborne (po angielsku)

Jeśli ktoś korzysta, chętnie poczytam Wasze uwagi i doświadczenia!
To dopiero będzie tydzień! Do następnego! Pa.

---


So far homeschooling has been going great - in November I will write a short report about our first month. This week we're interrupting Autumn themes and focus on dinosaurs. It's a fascinating and creative subjects, there's a ton of resources and crafts available, and we have a year ticket to the Museum of Natural History, so the trip is quite obvious. Perfect theme. I hope Anika shares my enthusiasm!


Week 3

1. Mathematics
Coloring by numbers - tes
Coloring by numbers - Homemade Preschool
Numbers + laundry clips - made my own
if you'd like to have it - let me know in a comment or send me a mail, and I'll send you the file
2. Language
Dinosaur with a name + laundry clips - Play to Learn Preschool 
(I used the dino shape from Paper Crafts for Children)
Tracing - 3 Dinosaurs (mostly part 1 and 3)
Tracing - Over the Big Moon
Tracing the dots - Betiana
Hopping on dino prints and letter recognition - Loving my Nest

3. Practical skills
Cookies - fossils

4. Series and patterns
3 Dinosaurs (mostly part 1 and 3)
Over the Big Moon
Sequencing - Ana Alvarez Fontenla
Matching shape with its shadow - Ana Alvarez Fontenla
Matching shape with its shadow - Los Ninos

5. Nature
Anika already "knows" t-rex and triceratops, so we'll learn about 5 more dinosaurs (which can be seen in the Museum of Natural History):
Diplodocus - large herbivore dinosaur
Allosaurus - carnivore dinosaur
Iguanodon - herbivore dinosaur
Pteranodon - flying dinosaur
Ichtiozaur - sea dinosaur

6. Trip
Museum of Natural History

7. Film
Good dinosaur
or
I'm a Dinosaur - an awesome cartoon series in English; dinosaurs describe their lives 65 million years ago

8. Invitation to explore / create / play
Digging for dinosaurs / bones - The Jenny Evolution
Building dinosaurs (shapes) - Little Family Fun
Frozen dinosaur eggs - Little Bins for Little Hands
not exactly an invitation as such, but it should keep Anika busy for a long time (especially, if she gets to discover new figurines)

Some crafting ideas:
Popsicle stick dinosaur - Glued to my Crafts
Paper plate dinosaur - Aprender Bricando

D is for dinosaur- Fun with Mama


Books:
Dinosaur lexicon (in German)

Arno and Spot (book to the "Good dinosaur" film)
Big Dinosaur Sticker Book by Usborne

If someone out there is using the ideas listed - I'd love to read about your experiences. Or maybe you have ideas I could add.
Have a great week!

Tata,
a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz