środa, 24 lutego 2016

Zabawy w sztukę: Kandinsky || Art projects: Kandinsky

Pomysł przedszkolanki Aniki, żeby zapoznać dzieci z pełną fantazji i barwną sztuką Friedensreicha Hundertwassera zainspirował mnie do pokazania Anice innych "przyjaznych dzieciom" artystów. Postanowiłam zacząć dziś, od bardzo kolorowych prac Kandinsky'ego.

W przypadku muzyków Anika zawsze pyta o dwie rzeczy: skąd są i o czym śpiewają, dlatego ograniczę informacje o Kandinskym do tych dwóch faktów. Wassily Kandinsky pochodził z Rosji, był współzałożycielem abstrakcjonizmu. Swoimi pracami chciał przede wszystkich wywołać reakcję (duchową) oglądającego. 


Anika's kindergarten teacher's idea to show kids the imaginative and colorful art of Friedensreich Hundertwasser, inspired me to present other "children-friendly" artists to my daughter. I've decided to start with Kandinsky. 

In case of musicians Anika always wants to know two things: where they are from and what they sing about, that's why I'll limit the Kandinsky info to only those two facts. Vassily Kandinsky cam from Russia and was a co-founder of abstractionism. His works were mainly aimed at creating a (spiritual) reaction in a viewer.Do dzieła!

Let's create!


Studium koloru: kwadraty z koncentrycznymi okręgami
Color study. Squares with concentric circles


To chyba najczęściej wykorzystywane na potrzeby dzieci dzieło Kandinsky'ego. Obejrzałyśmy z Aniką poniższe wideo i bardzo nam się obu spodobało. Od razu przystąpiłyśmy do realizacji własnych wizji.

This work of Kandinsky seems to be the most used one for children art projects. We've watched the video below with Anika and both enjoyed it very much. Immediately we got to putting our visions onto paper.


Materiały: biała kartka, pastele olejne

Materials: white paper, oil pastels

Kręgi w okręgu || Circles in a circle

Materiały: folia samoprzylepna, sznurek / tasiemka / nitka etc., kolorowe bibułki, nożyczki
Obrazek robiłyśmy na dwóch arkuszach folii: na jednym był okrąg i kółka, na drugim żółte i zielone pasmo oraz krótkie nitki.

Materials: contact paper, twine / thread / cord etc., tissue paper, scissors
The image was created on two contact paper sheets: on one was the large black circle and small tissue paper circles, and on the other the green and yellow strips and the short lines.


Wielka brama w Kijowie || The Great Gate of Kiev

Materiały: kolorowy papier, bibułki, nożyczki, klej, taśma washi

Materials: colorful paper, tissue paper, scissors, glue, washi tapeŻółty różowy || Yellow Pink

Materiały: papier, ołówek, kredki / farby, szczoteczka do zębów
UWAGA: koniecznie okryć stół, siebie i dziecko - pryskanie farbą może być nieco niekontrolowane

Materials: paper, pencil, crayons / paints, toothbrush
NOTE: make sure to cover the table, yourself and your kid - the splashing might get pretty uncoordinated

 Bonus: Anika zrobiła sobie pastelami tatuaż || Bonus: Anika made a tattoo with an oil pastel


Spitzen im Bogen

Materiały: biała kartka, kredki świecowe, ciemny pastel olejny, rysik / patyczek / zapałka
Metodę zaczerpnęłam stąd. Kartkę należy najpierw pokolorować kredkami świecowymi, a następnie dokładnie pokryć ciemnym pastelem olejnym. Potem można patyczkiem wydrapywać kształty, wzory i linie.
Wersja Aniki jest dużo ciekawsza niż moja. Bawiło mnie zdrapywanie i próbowanie różnych wzorów, ale Anika poparzyła na oryginał, po czym stworzyła nie tyle swoją wersję, ile rysunek o Kandinskym - środkowa plama to urodziny Kandinsky'ego, a linia dokoła to droga do jego domku.

Materials: white paper, crayons, dark oil pastel, scriber / stick / match
The method I found here. The paper needs to be covered first with crayons, and then with a dark oil pastel. Next, you can scratch shapes, patterns and lines by means of a stick, scriber, match etc.
Anika's version is so much more interesting than mine. I enjoyed scratching patterns and shapes, but Anika took a look at the original, and went on to create not so much as her version, but a drawing about Kandinsky - the shape in the middle is Kandinsky's birthday and the line around is a way to his house.Sukcesja || Succession

Materiały: kredki, kredki świecowe, pastele olejowe, wydruk "przerobionego" oryginału (zmieniłam obraz na czarno biały, a potem na szkic ołówkiem).
Wydrukowałam w 3 kopiach i dałam jej pastele olejowe, kredki zwykłe i świecowe. Jeśli nie macie ochoty robić tego sami, możecie pobrać poniżej, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz jako". Nie ma za co!

Materials: crayons / oil pastels / color pencils, printout of a "processed" original (I changed the image to black and white, and then to a pencil drawing).
I printed three copies and gave Anika crayons, pastels and colored pencils. If you don't feel like manipulating the original by yourselves, right click on my version below and choose "Save as" form the drop-down menu. You're welcome!
Na koniec proponuję Wam krótki klip dla dzieci, które prezentuje jedno z dzieł artysty w formie "interaktywnej" animacji. To udane wideo, bo pokazuje sztukę jako zabawę, a właśnie to chcę przekazać Anice.

I'd like to end with a short clip for kids, showing one of the artist's works as an "interactive" animation. It's a great video, because it presents art as a fun activity, and that's exactly what I would like to show Anika.


Mam nadzieję, że się Wam podobało. Teraz Wasza kolej - twórzcie i dzielcie się! Bardzo chętnie obejrzę dzieła Wasze i Waszych dzieci!

I hope you've enjoyed it. Now it's your turn - crate and share! I'd love to see your and your kids' works!

Na stronie artsy.net znajdziecie mnóstwo prac Kandinsky'ego, jak również informacji o artyście.

Head over to artsy.net to see many of Kandinsky's works and get access to much information on the artist. Thanks, Alonzo! (and sorry it took me forever to add the link...)

Do następnego, pa.
Tata,
a.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz