piątek, 26 lutego 2016

Krok dalej od dzieciństwa || A step further away from childhood

Zmarł kultowy rysownik czeski, Zdeněk Smetana - może nieznany na świecie, ale dzieciństwo w latach 80. w Polsce, nie byłoby takie samo bez jego rysunków...

A cult Czech illustrator, Zdeněk Smetana died today - he might not have been a famous star, but childhood in Poland in the 80s, wouldn't be the same without his drawings... 

+
+
+
+
+
+
...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz