niedziela, 11 stycznia 2015

Książki obrazkowe || Wimmelbooks

biblioteki Aniki: część 1

Jak możecie się domyślać, Anika ma zatrzęsienie książek i książeczek po polsku, angielsku i niemiecku. Rynek jest olbrzymi i czasami pozwalam sobie na sporą rozrzutność, bo piękne i mądre książki są warte niemal każdych pieniędzy, a mój mąż powtarza, że na książki zawsze muszą się znaleźć fundusze! Chciałabym Wam w kilku wpisach pokazać ulubione lektury Aniki, moje i mojego męża. Opowiem Wam, dlaczego uważam dane pozycje za wartościowe i za co je lubimy.

Na początek: książki obrazkowe, ale takie, w których bardzo dużo się dzieje. W większości są kierowane do dzieci starszych od naszej 21 miesięcznej Aniki, ale na szczęście dzieci nie przejmują się takimi zaleceniami i bawią się tym, co im się spodoba. Tego typu książki rozwijają oczywiście spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową, ale dla mnie ich największą zaletą jest rozwój mowy. Poza rozmowami z nami i rodziną, Anika nauczyła się największej ilości słów oglądając z nami te książeczki. Nasi ulubieńcy to wszystkie tomy z serii Ulica Czereśniowa, Księga obrazkowej zabawy z Maksem (po niemiecku) i dwie książki z serii Opowiem Ci Mamo...

Ulica Czereśniowa - 5 tomów: Zima, Wiosna, Lato, Jesień i Noc - Rotraud Sussane Berner
 
Anika uwielbia szukać zwierzątek i zegarów, a w książeczce, gdzie Pola ucieka - szuka Poli.
Kiedyś, na pytanie "Gdzie jest Pola?" - mała spryciara pokazała tu:

 
Co mnie się szczególnie podoba:

zwierzęta są traktowane sympatycznie, a do tego jest ich duża różnorodność.

Stereotypy dotyczące płci nie są bezmyślnie powielane,

a narysowana społeczność jest bardzo różnorodna.


WimmelSpielSpaß mit Max - Yayo Kawamura

 
Anika uwielbia oczywiście wszystkie klapki i przesuwane elementy.

Podoba jej się również różnorodność zwierząt i duża ilość dzieci w różnym wieku.

Co mnie się szczególnie podoba:

obrazki - jestem fanką berlińskiej ilustratorki Yayo Kawamury,

lubię też jej poczucie humoru i dbałość o detale.


Opowiem Ci Mamo... Co robią pająki. - Daniel de Latour i Marcin Brykczyński
Opowiem Ci Mamo... Co robią mrówki. - Katarzyna Bajerowicz i Marcin Brykczyński

Anika jeszcze nie zainteresowała się tymi książeczkami, choć kocha obserwować pająka, który zamieszkał na naszej choince - tak, mamy jeszcze choinkę. Pająk to również jedno z pierwszych zwierzątek, którego nazwę nauczyła się wymawiać (jako: pajoą).

Mnie książeczki te podobają się
 
za rewelacyjne obrazki,

 
poczucie humoru,

 
ale największą zaletą książeczek jest pokazanie, że małe zwierzątka "też ludzie"
i mają swoje życie, nawet jeśli go nie widzimy. Myślę, że mogą być pomocne w nauczeniu dzieci, żeby szanowały i broniły nawet najmniejszych stworzeń.

Oto pierwsza część biblioteki Aniki. Co Wy na przedstawione pozycje - znacie, macie, lubicie? W następnej odsłonie opowiem Wam o ulubionych książeczkach Aniki o zwierzątkach.

Do następnego,
pa,
a.

---

Anika's library: part 1

For those who know me and my family it won't come as a surprise that Anika's library is already substantial. The market of children's books is enormous and so from time to time I splurge considerable amount of money to get some new specimen plus my hubby always says that there always has to be money for books! In some posts I'd like to show you Anika's, my and my hubby's favorite boooks. I'm going to tell you why I think each type is valuable and why we like each presented book.

First off: wimmelbooks, that is books with usually large pictures teeming with characters and action. Most of them are  designed for children older than our 21-month-old Anika, but fortunately children don't care for such distinctions and just play with whatever strikes their fancy. Those types of books help with the development  of observation skill as well as eye-hand coordination, but for me the greatest advantage is the developement of speech. Apart from talks with us and our families, Anika's learned the most words looking through those books with us. Our favorites are: In the Town All Year Round (English edition is one book, Polish is five), The Wimmelbook Fun with Max (in German) and two of the Mum, let me you about... (in Polish).

In the Town All Year Round - 5 volumes - Winter, Spring, Summer, Fall and Night - Rotraud Sussane Berner


Anika loves looking for animals and clocks, and in the volume, where the parrot Pola runs away - she searches for Pola, but it's slowly no challenege anymore, not even in such pictures:What I particularily like about the series:

animals are treated nicely and are present in a very big variety.

Gender-stereotypes are not senselessly replicated and the drawn society is very diversified.


WimmelSpielSpaß mit Max - Yayo Kawamura

+

Anika adores all the  flaps and the moveable elements.

She also enjoys the great variety of animals
and large amount of children of all possible ages.

What I particularily like about this book:

the illustrations - I'm a fan of Berlin-based artist Yayo Kawamura,

I like her sense of humor and care for details.


Let me tell you, Mum... What do spiders do. - Daniel de Latour i Marcin Brykczyński
Let me tell you, Mum... What do ants do. - Katarzyna Bajerowicz i Marcin Brykczyński

Anika has not really warmed up to those books yet, although she enjoys observing the spider that squatts in our christmas tree - yes, we still have one of those. Polish word "pająk" is also one of the first animal names she has learned to pronounce (as: pajoą).

I like those books

because of the great illustrations,

and sense of humor,

but their biggest advantage is showing that small creatures are also important
and lead their own lives, even if we don't see them. I think it might help teach children
to respect and protect even the smallest animals.

That's the first part of Anika's library. What do you think of the above boooks - you know them, own them, enjoy them? In the next part I will show you Anika's favorite books about animals.

tata,
a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz